Menu

Priser på leie av bod

Månedsbasert avtale:
a) Bod på 5 m2 (ca 12m3), kr 400 pr mnd
b) Bod på 8
m2 (ca 20m3), kr 550 pr mnd

Kommer også boder i andre størrelser, både større og mindre.

Kontrakten er månedsbasert, og fornyer seg automatisk hver måned frem til oppsigelse mottas.

Første forfall er første leiedag. Man blir da belastet for de dagene som er igjen i inneværende måned + neste kalendermåned. Deretter forfaller månedsleien til betaling den 1. i hver måned.

Dersom du vet at du har behov for å leie over en lengre periode og er villig til å forhåndsbetale for 3 eller 12 måneder innrømmes det en rabatt på henholdsvis 2,5% og 10%.

3 mnd avtale, kvartalsavtale
Bod 5 m2: kr 1.170
Bod 8 m2: kr 1.609

Beløpet forhåndsbetales ved leiestart (3 hele kalendermåneder + eventuelle dager som er igjen i inneværende måned).

12 mnd avtale
Bod 5 m2: kr 4.320
Bod 8 m2: kr 5.940

Beløpet forhåndsbetales ved leiestart (12 hele kalendermåneder + eventuelle dager som er igjen i inneværende måned).

Betaling skjer med Faktura.

Ingen merverdiavgift for private. For de som er mva pliktige kommer mva i tillegg.

Prisene er per 1. januar 2020.

siden administreres av GNett