Menu

Regler og tips for lagring

For at du skal kunne benytte lagerplassen best mulig ønsker vi å gi noen tips og regler om pakking og hva som ikke kan lagres hos oss.

Generelt bør man sette store tunge ting innerst rommet. Ting du bruker ofte plasserer du nær døren.

Pakking
Bruk av pappesker, tape, emballasje osv. vil beskytte dine verdier under transport og lagring.

Esker bør fylles fornuftig. Bøker bør pakkes i små esker pga. tyngde, og de bør pakkes liggende. Jo bedre du merker eskene jo lettere er det å finne ting igjen.

Hvitevarer
Kjøleskap, fryser og andre hvitevarer må nøye tømmes, avrimes, vaskes og tørkes før lagring.
Under lagring bør døren/lokket stå litt åpent for å unngå lukt.

Møbler
Tøm skap og skuffer for innhold før transport for ikke å skade møblene. Klær og personlige eiendeler bør pakkes i sterke esker og legg gjerne i møllkuler el. hvis de skal lagres over lengre tid. Hvis mulig bør møbler skrues fra hverandre for å spare plass og unngå transportskader. Under lagring bør man utnytte tomrom i skap og kommoder. Dekk til med lakener el. ved lengre tids lagring.

Glass og knusbare gjenstander
Polstre esker i bunn og topp ved pakking av knusbare gjenstander.
Benytt pakkepapir for å pakke inn knusbare gjenstander.
Merk disse eskene spesielt.

Speil, vinduer, skjermer og malerier
Disse bør beskyttes med bobleplast el. De bør også lagres stående.

Metall
Ved å benytte plastposer eller papir som ikke inneholder syre kan man unngå oksidering av metall.

Krom og støpejern kan man gni inn med et tynt lag med maskinolje for å unngå rust.

Elektriske artikler
Her bør man fortrinnsvis benytte original emballasje. Har man ikke dette kan man benytte bobleplast og pakke de i esker. Husk å benytte alle tomrom i esker.

Batteridrevne gjenstander
Vi anbefaler å fjerne batterier for å unngå skade og lekkasje fra batteriene på gjenstandene.

Datamaskiner
Datamaskiner, som andre elektriske artikler, bør håndteres varsomt og helst lagres i original emballasje.
Har man ikke dette er bobleplast og polstrede pappesker også å anbefale.

Gressklippere og andre maskiner
Disse må tømmes for bensin og eventuelle andre væsker for å unngå lekkasje og brannfare.

NB! Hva du ikke skal lagre!
Gjenstander som er ulovlige, stjålet, brannfarlige, eksplosiver, miljøfarlige, matvarer, fordervet el. Heller ikke væsker som kan fryse og skape lekkasjer ved opptining.

siden administreres av GNett