Menu

Betingelser, vilkår og kopi av leiekontrakt

Ingen leieforhold er gyldige før leiekontrakt er undertegnet og det er registrert betaling på utleiers bankkonto.

Avtalt leiebeløp betales til utleiers bankkonto innen forfallsdatoen som fremgår av tilsendt faktura. Alle fakturaer sendes på epost til leietakers epostadresse. Fakturering skjer forskuddsvis pr mnd om det ikke er avtalt lengre terminperiode. Ved forskuddsbetaling for 6 eller 12 måneder gis det en rabatt på henholdsvis 5 % eller 10 %.

Bankforbindelse er DnB ASA.
All leie skal betales til vår bankkonto 1503.69.45580

IBAN: NO9115036945580
BIC/SWIFT: DNBANOKK

E-post: arne@kamfjordlagerboder.no
Mobil: 913 39 003 / 413 29 343

Leiekontrakt lastes ned her og fylles ut av leietaker og scannes og sendes inn på epost til arne@kamfjordlagerboder.no eller sendes pr post til:

Kamfjord Lagerboder
Kamfjordstien 17
3175 Ramnes

Leiekontrakten er ikke gyldig før utleier har signert denne og returnert et eksemplar til leietaker. Dersom leietaker har epost, scannes og sendes leiekontrakten i retur på epost. Leier kan ikke ta i bruk boden før leien er betalt og innkommet på utleiers bankkonto.

Leiekontrakt, versjon 2022

siden administreres av GNett