Menu

Leiebetingelser

Lagerboden leies ut av Kamfjord Lagerboder & Snekkertjenester AS.

Leietaker har tilgang til boden alle dager mellom kl 07:00 - 22:00.

Prisen varierer etter størrelse på boden og det gis rabatt ved langtidsleie.

Er du mva registrert kommer mva i tillegg på de prisene som er oppgitt.

Leietaker må selv besørge forsikring av lagrede gjenstander. Husk å melde fra til ditt forsikringsselskap at du leier en lagerbod hos oss. Enkelte forsikringsselskap krever det for at innboforsikringen skal gjelde for leid lagerbod.

Leietaker kan si opp avtalen med 1 måneds varsel, og gjelder fra den 1. i neste måned og skjer skriftlig pr brev til Kamfjord Lagerboder & Snekkertjenester AS eller epost til post@kamfjordlagerboder.no

NB! Hva du ikke skal lagre!
Gjenstander som er ulovlige, stjålet, brannfarlig, brennbare væsker, eksplosiver, gassflasker, miljøfarlige, matvarer, fordervet el. Heller ikke væsker som kan fryse og skape lekkasjer ved opptining.

siden administreres av GNett