Menu

GDPR

EUs nye personvern forordning trådte i kraft i Norge i juli 2018.

Vi lagrer ingen info om de som besøker vår hjemmeside, vi vet ikke noe om hvem du er eller hva du ser på. Dersom du kontakter oss på mail eller pr post vil vi lagre denne informasjonen i en gitt periode, og bare så lenge opplysningene er relevant.

Vi sender ikke ut nyhetsbrev eller reklame til navngitte personer, kun uadressert reklame, annonser mv som ikke henvender seg til enkelt personer.

Når det gjelder mottatte mail, så oppbevares de så lenge kundeforholdet varer. Forespørsler om leie av lager eller bod mv. blir slettet senest 6 måneder etter at den er mottatt hvis leiekontrakt ikke blir inngått.

Informasjon som må oppbevares som regnskapsbilag, blir oppbevart i den tid bokføringsloven krever.

Du har alltid rett til å be om å få opplyst og se hvilke opplysninger vi har om deg, og rett til å bli glemt.

Ta kontakt på mail eller telefon om du har spørsmål om GDPR.

siden administreres av GNett