Menu

Priser på leie av bod

Månedsavtale:
a) Bod på 5 m2 (ca 12m3), kr 500 pr mnd
b) Bod på 8
m2 (ca 20m3), kr 800 pr mnd

c) Bod på 12 m2 (ca 29 m3), kr 1200 pr mnd


Kommer også boder i andre størrelser, både større og mindre.

Leien er månedsbasert, og fornyer seg automatisk hver måned frem til oppsigelse mottas.

Første forfall er første leie dag. Man blir da belastet for de dagene som er igjen i inneværende måned + neste kalendermåned. Deretter forfaller månedsleie til betaling den 1. i hver måned.

Dersom du vet at du har behov for å leie over en lengre periode og er villig til å forhåndsbetale for 6 eller 12 måneder innrømmes det en rabatt på henholdsvis 5% eller 10%.

6 mnd avtale, halvår
Bod 5 m2: kr 2.850
Bod 8 m2: kr 4.560
Bod 12 m2: kr 6.840

Beløpet forhåndsbetales ved leiestart (6 hele kalendermåneder + eventuelle dager som er igjen i inneværende måned).

12 mnd avtale, år
Bod 5 m2: kr 5.400
Bod 8 m2: kr 8.640
Bod 12 m2: kr 10.800

Beløpet forhåndsbetales ved leiestart (12 hele kalendermåneder + eventuelle dager som er igjen i inneværende måned).

Betaling skjer med Faktura.

Ingen merverdiavgift for private. For de som er mva pliktige kommer mva i tillegg.

Prisene er per 1. juni 2022.

siden administreres av GNett